معرفي سايت

مطالب مربوط به صدا و آکوستیک تحت سه موضوع کلی در این سایت مطرح می شود.

1- طراحی آکوستیک استودیوهای صدا و تصویر، سالن های نمایش، آمفی تئاتر، ساختمان ها و …

2- طراحی سیستم های صوتی مربوط به استودیوهای صوتی و تصویری، سالن های سینما و همایش، آمفی تئاتر و ….

3- آموزش مباحث مربوط به صدا، آکوستیک و صدابرداری